Historia

IMGP7237

Historia Akademii jest jeszcze stosunkowo krótka – w październiku 2015 podjęta zostaje decyzja o powołaniu Akademii Piłkarskiej przy Parafii Sulęcin. Przy wsparciu duchowym i organizacyjnym Proboszcza   ks. Piotra Mazurka rozpoczęto organizowanie Akademii.    Po spotkaniu z rodzicami,  wspólnie podjęto decyzję o powołaniu Akademii i zwołaniu zebrania założycielskiego na 04 listopada 2015r. Czwartego listopada 2015r. odbyło się zebranie założycielskie. Wybrano władze Akademii. Pierwszym Prezesem zostaje wybrany Wojciech Lencewicz, a tytuł honorowego członka Akademii otrzymuje ks. Piotr Mazurek.

Dokumenty zostają wysłane do KRS i już 16 grudnia Akademia zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, otrzymując numery NIP i REGON. Od tego momentu PAP BOSKO staje się pełnoprawnym stowarzyszeniem.  W dniu  1 lutego  PAP BOSKO zostaje przyjęta w poczet członków LZPN.

Większość rodziców postanowiła przenieść swoje dzieci ze Stali Sulęcin do nowo powstałej Akademii BOSKO.  Pierwsze zajęcia odbyły się w połowie październiku 2015. Obecnie (na 1 luty 2016) Akademia to ponad 80 dzieci.

W grudniu dla wszystkich zorganizowano Mikołajkowy turniej z prezentami dla wszystkich dzieci. Bal charytatywny dla dorosłych zorganizowany 30.01.2016, zasilił konto pokaźną sumą.

31 stycznia nasi najmłodsi wzięli udział w turnieju halowym w Drezdenku