Zarząd Akademii

Marek Lipski – prezes

Mateusz Janicki – wiceprezes

Małgorzata Małek – sekretarz

Ewa Kochańska – skarbnik